Når der i forbindelse med mit job skal laves et nyt projekt, eller strukturen skal laves om, foretrækker jeg