pexels-fauxels-3183153

SALGSLEDER

De bedste ledelsesredskaber til din salgsleder

Hvad er “Salgsleder” forløbet?

Forløbet er et målrettet forløb, der henvender sig til salgsledere. Forløbet styrker deres ledelseskompetencer, hvilket hjælper dem til at skabe den ønskede kultur i salgsafdelingen. Med forløbet styrkes den enkelte
salgsleders forståelse af rollen som leder, og de dynamikker der foregår mellem de ansatte i en salgsafdeling. Lederen trænes i at skabe en tillidsfuld relation med medarbejdere, og evnen til at kommunikere med forskellige person typer får et markant løft. Hvordan fungerer forløbet “Salgsleder”?

Forløbet er et individuelt ledertrænings- og coachingforløb målrettet de udfordringer en leder står med i en salgsafdeling. Træningen i “salgsledelse” giver de bedste redskaber til at lede medarbejdere i hverdagen, mens coaching gør det personligt og støtter integration og indsigt.

Coachingen gør det også muligt at arbejde med individuelle problemstillinger eller ønsker.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, hvorfor de 7 sessioner fordeles over 14 uger.

Hvad er udbyttet for deltageren?

• Øget indsigt i lederopgaven
• Bedre gennemslagskraft som leder
• Udvikling af effektivitet i salgsteamet
• Øget trivsel i salgsteamet
• Indblik i forskellige personlighedstyper
• Styrke evnen til at agere i forhold til egen leder
• Udvikling af evne til forventningsafstemning både op og ned i hierakiet
Hvorfor investere i forløbet:
• For at udvikle leder-kompetencerne i salgsafdelingen
• For at skabe mere klarhed for din leder i lederrollen
• For at skabe bedre trivsel i afdelingen
• For at forebygge konflikter og mistrivsel blandt medarbejdere
• For at udvikle salgsafdelingens effektivitet Kontakt os vedr. forløbet