Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer på optimizer.dk til levering primært i Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Aftalens parter
Optimizer Aps, Slotsbryggen 7, 4800 Nykøbing Falster, CVR 4183 5621 er udbyder af kurser, arrangementer og produkter/tjenesteydelser som bestilles via optimizer.dk og er kundens (eneste) kontraktpart.

Tlf.: +45 49 40 10 70

Mail: info@optimizer.dk

Kunden er den person eller juridiske person, i hvis navn bestillingen afgives.

Priser
Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – nogle gange fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Alle priser er ekskl. moms og rejse, medmindre andet er anført. Optimizer Aps forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betaling og levering
Du kan betale med VisaDankort og VISA.

Efter købet modtager du en bekræftelse på din afgivne ordre, på e-mail, til den opgivne e-mailadresse.

Når vi har gennemgået din ordre, vil du modtage en faktura og købet bliver trukket på dit kort.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter (godkendelse af) køb via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordre-feltet.

En bindende aftale mellem køber og Optimizer ApS er først indgået, når Optimizer ApS ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud med en kvitteringsmail.

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.

Afmelding
Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Du har mulighed for at overgive din plads på kurset til en anden, hvis dette er aftalt og accepteret af Optimizer ApS.

Fortrydelsesret
Kundens fortrydelsesret ophører, i det øjeblik Kunden påbegynder sin benyttelse af det leverede produkt, f.eks. ved fremmøde, login, download af materiale etc.

Påbegyndt benyttelse af vores onlineprodukter sker ved materialets eller loginoplysningernes elektroniske fremsendelse til kunden.

Manglende deltagelse/fremmøde eller anvendelse af fremsendt password giver ikke ret til refusion af indbetalt kursusafgift.

Aflysning
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager, ikke får maksimalt udbytte af kurset.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Hvis en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

Reklamation
Købelovens mangelregler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser, udbudt af Optimizer ApS, skal uden ugrundet ophold rettes skriftligt til info@optimizer.dk.

Immaterielle rettigheder
De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale, tilhører Optimizer ApS og/eller de enkelte undervisere, som Optimizer ApS har entreret med.

Du erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og u-overdragelig brugsret til den leverede ydelse.

Hvis ydelsen omfatter ophavsretligt beskyttet materiale, må du ikke foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer udover, hvad der må anses som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf. Det er altså tilladt at printe pdf’er og andet ud til eget brug.

Behandling af personoplysninger
Optimizer ApS’s behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Kunden kan kontakte Optimizer ApS, hvis der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

Markedsføring
Kunden accepterer ved sin tilmelding til et kursus, arrangement eller lignende, at oplysninger om Kundens navn/adresse/e-mail m.v. benyttes af Optimizer ApS til at opfylde Kundens bestilling, informere Kunden, hvis uforudsete problemer med levering af en onlineydelse skulle opstå, og til brug i generel markedsføring.

Se evt. mere under vores cookie- og privatlivspolitik.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Optimizer ApS kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisnings- og kursusmateriale, som Optimizer ApS tilvejebringer for kunden.

Optimizer ApS yder markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere deres online markedsføring ud fra de erfaringer og metoder, som Optimizer ApS igennem en årrække har tilegnet sig.

Online markedsføring er dog et omfattende og komplekst specialområde, ligesom mange individuelle forhold gør sig gældende, hvorfor Optimizer ApS ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte virksomhed.

Det er kundens eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.