Psykologisk Tryghed

Måling af Psykologisk Tryghed

Skab psykologisk trygge rammer, mere trivsel og bedre resultater

Hvad og hvordan?

Vi er som et af få danske konsulenthuse certificeret i at måle psykologisk tryghed i teams og organisationer med “The Fearless Organisation Scan”, som er eneste validerede test til dette.

Arbejdet med Psykologisk Tryghed er noget der tager voldsomt fart i danske virksomheder i disse år, og er grundlæggende troen på at man ikke vil blive straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, problemer eller kommer med ideer.

I dag er næsten alle virksomheder dybt afhængige af at trække på deres medarbejderes intellekt og viden. Hvorfor ansætte super dygtige mennesker, hvis man ikke har ordentligt gavn af deres evner?

Nyere valideret forskning (af bl.a. Google) viser at alle de bedst præsterende teams uden undtagelse er kendetegnet ved at have en høj grad af psykologisk tryghed.

 

Varighed

En måling vil typisk bestå af en kort introduktion til emnet, selve målingen, en debriefing med teamet og sluttelig en opfølgning med lederen.

Det giver gode snakke og nye indsigter, og det er også muligt at tilpasse formatet alt efter rammen.

Psykologisk Tryghed

Bedre kommunikation på arbejdspladsen og i jeres team?

Send os en besked, så ringer vi dig op til en uforpligtende
snak om hvordan det foregår.