pexels-fauxels-3182759

LEDELSE & KOMMUNIKATION

De bedste ledelsesredskaber til dine ledere

Få redskaber til at skabe positive forandringer både privat og arbejdsmæssigt

Hvad er ”Ledelse & Kommunikation forløbet”?

Forløbet er et målrettet forløb, der henvender sig til dine ledere. Forløbet styrker deres ledelseskompetencer, hvilket hjælper dem til at skabe den ønskede virksomhedskultur. Med forløbet i Ledelse & Kommunikation styrkes den enkelte
leders forståelse af rollen som leder, og de dynamikker der foregår mellem de ansatte. Lederen trænes i at skabe en tillidsfuld relation med medarbejdere, og evnen til at kommunikere med forskellige person typer får et markant løft.

Hvordan fungerer forløbet ”Ledelse & Kommunikation”?

Forløbet er et individuelt ledertrænings- og coachingforløb. Træningen i “dagligdagsledelse” giver de bedste redskaber til at lede medarbejdere i hverdagen, mens coaching gør det personligt og støtter integration og indsigt.

Coachingen gør det også muligt at arbejde med den enkeltes problemstillinger eller ønsker.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, hvorfor de 10 sessioner fordeles over 18 uger.

Hvad er udbyttet for deltageren?

• Øget indsigt i lederopgaven
• Bedre gennemslagskraft som leder
• Udvikling af effektivitet i teamet
• Øget trivsel i teamet
• Indblik i forskellige personlighedstyper
• Vigtigheden af relationer
• Styrke evnen til at agere i forhold til egen leder
• Udvikling af evne til forventningsafstemning både op og ned i hierakiet
• Mulighed for eksamination i ”Ledelse i praksis” på akademi niveau.

Hvorfor investere i forløbet:

• For at udvikle leder-kompetencerne i virksomheden
• For at skabe mere klarhed for dine ledere i lederrollen
• For at skabe bedre trivsel i virksomheden
• For at forebygge konflikter og mistrivsel blandt medarbejdere
• For at udvikle virksomhedens effektivitet

Mulighed for tilkøb af eksamination i “ledelse i praksis” på akademi niveau. Eksamination varetages af
Erhvervs Akademi Sjælland (EASJ). Pris for eksamination: 3.900,- ex. moms