Når det kommer til at deltage i foreningsarbejde og lign. er jeg tilbøjelig til