Når jeg træffer beslutninger, har jeg det bedst med